ძიება პარამეტრების მიხედვით
ახალი წინადადება
1 საათი 9   |    1 დღე 106   |    3 დღე 392   |    1 კვირა 536
2006 წელი, 88 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
14 500$
$336 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
507 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
106 ლარი
2007 წელი, 113 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
13 500$
$313 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
472 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
89 ლარი
2010 წელი, 31 ათასი კმ.
თბილისი
40 000$
$927 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 397 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
321 ლარი
2014 წელი, 10 ათასი კმ.
თბილისი
62 000$
$1 437 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
2 165 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
497 ლარი
2005 წელი, 134 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 700$
$109 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
165 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
28 ლარი
2002 წელი, 92 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 300$
$239 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
360 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
68 ლარი
2005 წელი, 210 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 400$
$195 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
294 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
49 ლარი
2000 წელი, 90 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 800$
$135 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
203 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
34 ლარი
2005 წელი, 70 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 800$
$297 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
447 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
84 ლარი
2006 წელი, 138 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
7 200$
$167 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
252 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
42 ლარი
2005 წელი, 120 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 300$
$146 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
220 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
37 ლარი
2005 წელი, 190 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
7 000$
$163 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
245 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
41 ლარი
2004 წელი, 115 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
7 800$
$181 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
273 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
46 ლარი
2005 წელი, 48 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 000$
$232 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
350 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
66 ლარი
2005 წელი, 208 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 500$
$360 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
542 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
113 ლარი
2002 წელი, 150 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 800$
$135 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
203 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
34 ლარი
2013 წელი, 13 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
18 500$
$429 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
646 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
140 ლარი
2005 წელი, 100 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 000$
$255 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
385 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
73 ლარი
2002 წელი, 171 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 500$
$151 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
227 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
38 ლარი
2006 წელი, 94 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
20 000$
$464 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
699 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
152 ლარი
2003 წელი, 195 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
7 300$
$170 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
255 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
43 ლარი
2006 წელი, 160 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
9 000$
$209 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
315 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
59 ლარი
2012 წელი, 77 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
29 500$
$684 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 030 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
237 ლარი
2010 წელი, 124 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
53 000$
$1 228 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 851 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
425 ლარი
2007 წელი, 200 ათასი კმ.
Rustavi (Automarkt #1)
14 000$
$325 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
489 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
92 ლარი
2009 წელი, 88 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
7 700$
$179 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
269 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
45 ლარი
2010 წელი, 80 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
19 500$
$452 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
681 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
148 ლარი
2006 წელი, 124 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
13 500$
$313 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
472 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
89 ლარი
2009 წელი, 172 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 800$
$367 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
552 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
115 ლარი
2005 წელი, 120 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 500$
$267 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
402 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
76 ლარი
2010 წელი, 127 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
24 000$
$557 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
838 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
182 ლარი
2012 წელი, 73 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
52 000$
$1 205 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 816 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
417 ლარი
2003 წელი, 260 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 000$
$232 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
350 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
66 ლარი
2008 წელი, 154 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 500$
$406 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
611 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
133 ლარი
2008 წელი, 110 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
16 200$
$376 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
566 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
118 ლარი
2003 წელი, 160 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
7 000$
$163 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
245 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
41 ლარი
2005 წელი, 97 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
21 000$
$487 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
734 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
159 ლარი
2012 წელი, 27 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 500$
$360 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
542 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
113 ლარი
2009 წელი, 60 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 000$
$394 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
594 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
124 ლარი
2009 წელი, 64 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
18 500$
$429 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
646 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
140 ლარი
გირჩევთ