ძიება პარამეტრების მიხედვით
ახალი წინადადება
1 საათი 1   |    1 დღე 118   |    3 დღე 306   |    1 კვირა 915
2002 წელი, 90 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 000$
$140 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
33 ლარი
2005 წელი, 130 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
18 000$
$418 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
124 ლარი
2005 წელი, 107 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 700$
$272 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
73 ლარი
2005 წელი, 132 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 300$
$193 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
46 ლარი
2007 წელი, 65 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 000$
$348 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
93 ლარი
2013 წელი, 10 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
53 000$
$1 228 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
401 ლარი
2004 წელი, 125 ათასი კმ.
თბილისი
3 500$
$82 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
2004 წელი, 138 ათასი კმ.
თბილისი
3 500$
$82 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
2004 წელი, 123 ათასი კმ.
თბილისი
3 500$
$82 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
2011 წელი, 11 ათასი კმ.
თბილისი
16 200$
$376 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
112 ლარი
2008 წელი, 40 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 900$
$415 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
124 ლარი
2003 წელი, 108 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 000$
$140 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
33 ლარი
2003 წელი, 89 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 300$
$77 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
2004 წელი, 101 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 500$
$105 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
25 ლარი
1997 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
2 700$
$63 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
2005 წელი, 115 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 800$
$135 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
32 ლარი
2008 წელი, 51 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 600$
$130 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
31 ლარი
2007 წელი, 61 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 800$
$158 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
38 ლარი
2010 წელი, 98 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 000$
$279 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
75 ლარი
2000 წელი, 103 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 700$
$133 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
32 ლარი
2000 წელი, 103 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 700$
$202 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
48 ლარი
2005 წელი, 100 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
9 800$
$228 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
61 ლარი
2003 წელი, 149 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 800$
$158 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
38 ლარი
2007 წელი, 98 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 500$
$197 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
47 ლარი
2008 წელი, 130 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 500$
$406 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
121 ლარი
2009 წელი, 37 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
25 000$
$580 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
179 ლარი
2005 წელი, 89 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
22 000$
$510 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
158 ლარი
2007 წელი, 90 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 500$
$406 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
121 ლარი
2007 წელი, 133 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
18 500$
$429 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
133 ლარი
2008 წელი, 123 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
18 500$
$429 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
133 ლარი
2013 წელი, 23 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
50 000$
$1 159 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
379 ლარი
2009 წელი, 99 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
22 000$
$510 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
158 ლარი
2004 წელი, 108 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
18 000$
$418 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
124 ლარი
2007 წელი, 102 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
24 500$
$568 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
176 ლარი
2005 წელი, 125 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
18 000$
$418 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
124 ლარი
2003 წელი, 150 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 700$
$133 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
32 ლარი
2006 წელი, 80 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
7 200$
$167 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
40 ლარი
2003 წელი, 146 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 200$
$237 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
64 ლარი
2010 წელი, 91 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 300$
$262 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
70 ლარი
2007 წელი, 155 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
32 500$
$754 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
246 ლარი
გირჩევთ