ძიება პარამეტრების მიხედვით
ახალი წინადადება
1 საათი 7   |    1 დღე 74   |    3 დღე 214   |    1 კვირა 713
2004 წელი, 192 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 000$
$93 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
22 ლარი
2010 წელი, 71 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
46 500$
$1 078 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
352 ლარი
2010 წელი, 87 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
42 000$
$974 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
318 ლარი
2003 წელი, 119 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 000$
$279 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
75 ლარი
2009 წელი, 15 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
26 800$
$621 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
192 ლარი
2010 წელი, 55 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
23 000$
$533 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
165 ლარი
2010 წელი, 125 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
42 000$
$974 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
318 ლარი
2006 წელი, 135 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
25 000$
$580 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
179 ლარი
2006 წელი, 171 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
13 800$
$320 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
86 ლარი
2006 წელი, 79 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
22 000$
$510 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
158 ლარი
2007 წელი, 112 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
31 000$
$719 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
235 ლარი
2013 წელი, 7 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
70 000$
$1 622 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
530 ლარი
1996 წელი, 20 ათასი კმ.
თბილისი
9 000$
$209 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
50 ლარი
2007 წელი, 70 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 000$
$232 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
62 ლარი
2007 წელი, 109 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 000$
$279 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
75 ლარი
2003 წელი, 149 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 500$
$151 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
36 ლარი
2003 წელი, 129 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 000$
$186 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
44 ლარი
2009 წელი, 75 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
25 500$
$591 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
183 ლარი
2004 წელი, 86 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 000$
$232 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
62 ლარი
2005 წელი, 132 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 800$
$89 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
2005 წელი, 126 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 600$
$84 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
2005 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 000$
$140 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
33 ლარი
2009 წელი, 92 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
21 000$
$487 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
151 ლარი
2007 წელი, 102 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 500$
$406 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
121 ლარი
2004 წელი, 183 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 500$
$197 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
47 ლარი
2000 წელი, 73 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 500$
$360 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
107 ლარი
2003 წელი, 230 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 500$
$244 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
65 ლარი
2006 წელი, 128 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
9 500$
$221 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
59 ლარი
1999 წელი, 270 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 000$
$186 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
44 ლარი
2003 წელი, 121 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 500$
$128 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
31 ლარი
2000 წელი, 147 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 000$
$140 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
33 ლარი
2000 წელი, 137 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 000$
$93 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
22 ლარი
2004 წელი, 114 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 500$
$244 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
65 ლარი
2003 წელი, 144 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 200$
$121 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
29 ლარი
1998 წელი, 166 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 400$
$79 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
2000 წელი, 117 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 500$
$128 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
31 ლარი
2002 წელი, 220 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 000$
$116 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
28 ლარი
2004 წელი, 127 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 000$
$93 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
22 ლარი
2004 წელი, 87 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 000$
$93 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
22 ლარი
1996 წელი, 190 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 200$
$98 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
24 ლარი
გირჩევთ