ძიება პარამეტრების მიხედვით
ახალი წინადადება
1 საათი 0   |    1 დღე 83   |    3 დღე 263   |    1 კვირა 703
2006 წელი, 209 ათასი კმ.
თბილისი
17 500$
$406 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
133 ლარი
2005 წელი, 81 ათასი კმ.
გურჯაანი
4 900$
$114 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
29 ლარი
2006 წელი, 132 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 700$
$133 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
34 ლარი
2007 წელი, 167 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
28 000$
$649 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
212 ლარი
2006 წელი, 93 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
14 000$
$325 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
92 ლარი
2011 წელი, 15 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
32 000$
$742 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
257 ლარი
2009 წელი, 187 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 500$
$360 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
113 ლარი
2008 წელი, 130 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 500$
$290 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
82 ლარი
2010 წელი, 34 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
28 500$
$661 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
216 ლარი
2003 წელი, 200 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 500$
$290 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
82 ლარი
2007 წელი, 74 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
9 800$
$228 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
65 ლარი
2011 წელი, 51 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 500$
$290 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
82 ლარი
2012 წელი, 14 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 000$
$394 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
124 ლარი
2006 წელი, 88 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
14 500$
$336 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
106 ლარი
2007 წელი, 175 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 500$
$244 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
69 ლარი
2006 წელი, 168 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
21 500$
$499 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
163 ლარი
2010 წელი, 31 ათასი კმ.
თბილისი
40 000$
$927 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
321 ლარი
1999 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
1 650$
$39 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
1999 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
1 500$
$35 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
1998 წელი, 138 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
1 150$
$27 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
1999 წელი, 204 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
1 200$
$28 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
2001 წელი, 256 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
2 750$
$64 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
2004 წელი, 192 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 000$
$93 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
24 ლარი
2003 წელი, 130 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 200$
$144 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
37 ლარი
2008 წელი, 78 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 000$
$186 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
47 ლარი
1997 წელი, 165 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 200$
$98 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
25 ლარი
2005 წელი, 147 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 500$
$360 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
113 ლარი
2006 წელი, 128 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 700$
$202 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
57 ლარი
1998 წელი, 111 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
2 000$
$47 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
21 ლარი
2008 წელი, 161 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 800$
$367 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
115 ლარი
2005 წელი, 156 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 500$
$197 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
50 ლარი
2001 წელი, 95 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 700$
$133 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
34 ლარი
2007 წელი, 137 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 200$
$190 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
48 ლარი
2006 წელი, 101 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
7 200$
$167 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
42 ლარი
2007 წელი, 174 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 700$
$156 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
39 ლარი
2006 წელი, 180 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 000$
$348 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
110 ლარი
2005 წელი, 82 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 500$
$151 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
38 ლარი
2002 წელი, 68 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 000$
$255 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
73 ლარი
2000 წელი, 145 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 200$
$121 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
31 ლარი
2007 წელი, 119 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
14 000$
$325 განვადება
განაკვეთი:
24%
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
50%
დაზღვევა:
92 ლარი
გირჩევთ