საიტის 2016 წ. სტატისტიკური მონაცემები

ავტოპორტალ autopapa.ge-ს 2016 წ. სტატისტიკური მონაცემები:

 - დამატებული განცხადებების რაოდენობა (სურ. 1)

 - უნიკალური ვიზიტორების რაოდენობა საქართველოდან (სურ. 2)


განცხადებები

სურ. 1

 

მომხმარებლები

სურ. 2